Privacybeleid
Privacy police
Dit is de Privacy statement van VeldhovenViertFeest.nl. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website

Verzamelde gegevens
Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de klant worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van VeldhovenViertFeest.nl voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Cookies
VeldhovenViertFeest.nl maakt geen gebruik van cookies.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen.
Onze partners
logo
Partycentrum Manhattan
logo
Cafe de Stier
logo
Café Zaal Sint Joris
logo
't Stuupke
logo
Restaurant Route 66